Profil firmy

Historie a vývoj firmy:

Naše firma PRORES spol. s r. o. byla založena dne 01.03.1993 zapsáním do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 9916. Počátek naší činnosti ve stavebnictví byl zahájen již v roce 1990 v podobě jiné společnosti, která se následně rozdělila. Tato skutečnost vedla ke vzniku firmy PRORES, spol. s r. o. Firma sídlí v Křepicích, okr. Břeclav, kde rovněž vlastní skladové prostory s halou.

Zaměření činnosti:

Firma PRORES, spol. s r. o. se především orientuje na výrobní činnosti, jejichž součástí je zajištění komplexních dodávek stavebních prací. Tomuto cíli je podřízeno i profesní složení zaměstnanců a organizační struktura. Vlastními silami firma zajišťuje inženýrskou činnost, ceny a rozpočty, práce HSV, koordinuje práce PSV, zabezpečovací služby (ekonomiku, zásobování, dopravu a přípravu výroby). Práce přidružené stavební výroby sjednává firma s renomovanými specializovanými firmami.

Certifikace jakosti:

Za dobu své činnosti firma PRORES, spol. s r. o. realizovala množství novostaveb a rekonstrukcí obytných i užitkových objektů ( viz. Reference ) vždy v dobré kvalitě a co největší spokojenosti investorů. V roce 2002 bylo zahájeno zavádění systém řízení jakosti poradenskou firmou a dnem 17. 12.2002 je společnost PRORES, spol s r.o. certifikována akreditovaným orgánem dle ČSN EN ISO 9001:2001. Od získání certifikátu je ve firmě udržován systém jakosti s cílem kladných výsledků kontrolních auditů, které jsou prováděny každý rok akreditovaným orgánem. Jedinou výjimkou je kapitola 7.3 Návrh a vývoj dle ČSN EN ISO 9001:2001, který nemá naše společnost certifikovaný.

Organizační řád:

Organizační řád patří mezi základní předpisy organizace PRORES, spol. s r.o. Upravuje vnitřní organizační uspořádání organizace a jejich organizačních složek, stanoví hlavní zásady pracovní součinnosti a spolupráce mezi nimi, upravuje působnost, pravomoci a povinnosti jednotlivých organizačních složek a stanoví základní organizační vztahy v organizaci.


Organizační schéma organizace PRORES, spol. s r.o.

Přehledové schéma řízení organizace určující jednotlivé vztahy nadřízenosti a podřízenosti v organizaci PRORES, spol. s r.o.

image003

Schéma řízení systému managementu jakosti

image004

Přehledové schéma řízení jakosti určující jednotlivé vztahy nadřízenosti a podřízenosti mezi metodicko-řídícími funkcemi SMJ organizace PRORES, spol. s r.o.